Usnesení vlády č. 712 ze dne 8.10.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Název materiálu Financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu od roku 2020
Čj. OVA 873/19 PID KORNBEVK9HHS

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 1161 ze dne 19.12.2016