Usnesení vlády č. 562 ze dne 4.9.2018
Znění PDF
DOC
(138 kB)
(187 kB)
Název materiálu Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019
Čj. OVA 492/18 PID KORNAY8KXB9R

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 73 ze dne 22.1.2014

mění následující usnesení

č. 503 ze dne 10.7.2017
č. 3 ze dne 9.1.2017
č. 826 ze dne 19.10.2015
č. 952 ze dne 11.12.2013