Usnesení vlády č. 487 ze dne 24.7.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(164 kB)
Název materiálu Aktualizace č. 2 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Čj. OVA 618/18 PID ALBSAZVCE3N9

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 499 ze dne 8.7.2019