Usnesení vlády č. 801 ze dne 6.11.2017
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(184 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(132 kB)
(46 kB)
Název materiálu Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 29. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (20. – 24. listopadu 2017, Montreal, Kanada)
Čj. OVA 1145/17 PID

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 189 ze dne 21.3.2018