Usnesení vlády č. 655 ze dne 18.9.2017
Znění PDF
DOC
(140 kB)
(189 kB)
Název materiálu Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků ze Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 uzavřené mezi MF a DIAMO, s. p., o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a jeho další financování v letech 2018 až 2022
Čj. OVA 962/17 PID KORNAPMGPZL2

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 610 ze dne 4.9.2017
č. 783 ze dne 3.11.2010
č. 1128 z roku 2003