Usnesení vlády č. 6 ze dne 9.1.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(186 kB)
Název materiálu Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
Čj. OVA 1712/16 PID KORNAFYGV2XD

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 556 ze dne 30.7.2019