Usnesení vlády č. 274 ze dne 10.4.2017
Znění PDF
DOC
(139 kB)
(196 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(185 kB)
(133 kB)
Příloha č. 2 PDF
DOC
(177 kB)
(149 kB)
Název materiálu Návrh na majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – II. etapa
Čj. OVA 339/17 PID KORNAJJDDQRW

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 823 ze dne 12.9.2016