Usnesení vlády č. 840 ze dne 21.9.2016
Znění PDF
DOC
(137 kB)
(186 kB)
Název materiálu Zpráva o plnění „Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“ za rok 2015
Čj. OVA 1208/16 PID KORNACXGNHUE

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 1035 ze dne 14.12.2015

bylo změněno následujícím usnesením

č. 189 ze dne 21.3.2018
č. 955 ze dne 2.11.2016