Usnesení vlády č. 823 ze dne 12.9.2016
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(182 kB)
(121 kB)
Název materiálu Aktualizace Zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
Čj. OVA 1201/16 PID KORNADLKBX7H

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 1070 ze dne 21.12.2015

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 274 ze dne 10.4.2017