Usnesení vlády č. 705 ze dne 27.7.2016
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(181 kB)
Název materiálu Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020
Čj. OVA 1021/16 PID ALBSAC3GB2HI

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 189 ze dne 21.3.2018