Usnesení vlády č. 430 ze dne 11.5.2016
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(180 kB)
Název materiálu Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.
Čj. OVA 582/16 PID KORNA8CKUS7W

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 189 ze dne 21.3.2018