Usnesení vlády č. 969 ze dne 20.11.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(178 kB)
Název materiálu Navýšení prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v kapitole Ministerstva zahraničních věcí na rok 2015 v souvislosti se zvýšením rozpočtu výdajů na platy včetně příslušenství dle usnesení vlády ze dne 23. září 2015 č. 748
Čj. OVA 1453/15 PID RACKA46EYRHQ

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 480 ze dne 25.6.2014