Usnesení vlády č. 606 ze dne 29.7.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(248 kB)
(50 kB)
Název materiálu Aktualizace „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
Čj. OVA 879/15 PID KORN9XMJ4NT6

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 835 ze dne 12.12.2018