Usnesení vlády č. 524 ze dne 1.7.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Název materiálu Zpráva o stavu přípravy a průběhu realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy
Čj. OVA 757/15 PID KORN9W8JNGRK

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 270 ze dne 10.4.2017