Usnesení vlády č. 1079 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(134 kB)
(178 kB)
Název materiálu Návrh usnesení vlády, kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebních míst některých vedoucích služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad
Čj. OVA 1592/15 PID RACKA4RD2G9Q

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 993 ze dne 7.11.2016