Usnesení vlády č. 1070 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(139 kB)
(183 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(181 kB)
(121 kB)
Příloha č. 2 PDF
DOC
(190 kB)
(136 kB)
Název materiálu Zásady pro vypořádání práv k nemovitostem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
Čj. OVA 1436/15 PID KORNA38ATESJ

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 823 ze dne 12.9.2016