Usnesení vlády č. 685 ze dne 27.8.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(50 kB)
Název materiálu Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č.263 a ze dne 21. září 2011 č.704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Čj. OVA 944/14 PID KORN9LUBRJ64

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 295 ze dne 24.4.2013
č. 704 ze dne 21.9.2011
č. 263 ze dne 11.4.2012

bylo změněno následujícím usnesením

č. 1064 ze dne 15.12.2014

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 834 ze dne 19.10.2015