Usnesení vlády č. 1055 ze dne 15.12.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(43 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(84 kB)
(80 kB)
Název materiálu Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Čj. OVA 1426/14 PID KORN9PAHNAPV

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 302 ze dne 24.4.2013

bylo změněno následujícím usnesením

č. 362 ze dne 27.4.2016