Usnesení vlády č. 681 ze dne 4.9.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(44 kB)
Název materiálu Aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Čj. OVA 965/13 PID KORN9AU8GLM8

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 1029 ze dne 8.12.2014