Usnesení vlády č. 518 ze dne 3.7.2013
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(54 kB)
Název materiálu Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
Čj. OVA 720/13 PID RACK98BDTR91

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 729 ze dne 25.9.2013