Usnesení vlády č. 39 ze dne 16.1.2013
Znění PDF
DOC
(30 kB)
(62 kB)
Název materiálu Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
Čj. OVA 25/13 PID RACK92JM8VDP

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 3 ze dne 4.1.2012
č. 618 ze dne 17.8.2011
č. 569 ze dne 25.7.2012
č. 329 ze dne 23.3.2009
č. 892 ze dne 5.12.2012

bylo změněno následujícím usnesením

č. 418 ze dne 4.6.2014
č. 851 ze dne 13.11.2013