Usnesení vlády č. 141 ze dne 7.3.2012
Znění PDF
DOC
(20 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
(410 kB)
Název materiálu Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20
Čj. OVA 162/12 PID KORN8QTDUN6E

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 292 ze dne 24.4.2013