Usnesení vlády č. 869 ze dne 23.11.2011
Znění PDF
DOC
(44 kB)
(62 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(53 kB)
(35 kB)
Název materiálu Návrh na obeslání 17. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopadu - 9. prosince 2011, Durban, Jihoafrická republika)
Čj. OVA 1162/11 PID RACK8M6GQ6H8

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 918 ze dne 7.12.2011