Usnesení vlády č. 563 ze dne 20.7.2011
Znění PDF
DOC
(35 kB)
(60 kB)
Název materiálu Analýza možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
Čj. OVA 732/11 PID RACK8HG8PT31

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 24 ze dne 18.1.2016