Usnesení vlády č. 483 ze dne 21.6.2010
Znění PDF
DOC
(32 kB)
(78 kB)
Název materiálu Zpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, a návrh koncepce dalšího financování řešení důsledků po chemické těžbě ve Stráži pod Ralskem
Čj. OVA 597/10 PID KORN845HJD3W

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 610 ze dne 4.9.2017