Usnesení vlády č. 853 ze dne 9.7.2008
Znění PDF
DOC
(20 kB)
(38 kB)
Název materiálu Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
Čj. OVA 904/08 PID UVLMKGIZS913

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 611 z roku 2006
č. 527 z roku 2005

bylo změněno následujícím usnesením

č. 556 ze dne 30.7.2019