Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-1/2019/3201-10
 • Aktualizováno: 12.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-138443/LG-2018
 • Aktualizováno: 11.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
13. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 16457/19/21200/01000
 • Aktualizováno: 6.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
14. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 • Návrh zákona
 • Český statistický úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: CSU-02987/2018-01
 • Aktualizováno: 5.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
15. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/195
 • Aktualizováno: 4.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 11 - 15 položek z celkového počtu 19.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk