Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
6. Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2020/410/183
 • Aktualizováno: 25.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2020/410/172
 • Aktualizováno: 25.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
8. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 3/2020-150-LEG
 • Aktualizováno: 21.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSMT-33572/2019-2
 • Aktualizováno: 18.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 754)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 75400/20
 • Aktualizováno: 17.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 18.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk