Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
16. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 54856/2019
 • Aktualizováno: 29.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
17. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/1002
 • Aktualizováno: 25.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S 11010/2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
19. Návrh zákona o správě voleb
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-113281-4/LG-2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-113306-4/LG-2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 16 - 20 položek z celkového počtu 20.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk