Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
11. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 54764/19/41100/01000
 • Aktualizováno: 6.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 33779/2019-31
 • Aktualizováno: 5.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-159/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 29.7.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 11 - 13 položek z celkového počtu 13.
  3

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk