Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
11. Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S 14131/2019 OLP
 • Aktualizováno: 20.12.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV- 2019/238809-510/1
 • Aktualizováno: 20.12.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2019/238552-521
 • Aktualizováno: 19.12.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2019/239277-510/2
 • Aktualizováno: 19.12.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
15. Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2019/248918-510
 • Aktualizováno: 19.12.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 11 - 15 položek z celkového počtu 19.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk