Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 754)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 75400/20
 • Aktualizováno: 17.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh zákon o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
 • Návrh zákona
 • Český báňský úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: SBS 47636/2019
 • Aktualizováno: 14.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Český báňský úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: SBS 01666/2020
 • Aktualizováno: 14.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 753)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 75300/20
 • Aktualizováno: 12.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 3376/2020-MZE-11191
 • Aktualizováno: 12.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 23.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk