Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
21. Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 504104/20/81300/01000
 • Aktualizováno: 3.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
22. Návrh vyhlášky o znalečném
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-266/2020-LO-SP
 • Aktualizováno: 3.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
23. Návrh vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-267/2020-LO-SP
 • Aktualizováno: 3.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
24. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-16703/2020/1603-10
 • Aktualizováno: 31.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
25. Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů).
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2020/410/684
 • Aktualizováno: 31.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk