Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 16457/19/21200/01000
 • Aktualizováno: 6.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
12. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 • Návrh zákona
 • Český statistický úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: CSU-02987/2018-01
 • Aktualizováno: 5.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
13. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/195
 • Aktualizováno: 4.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
14. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MO 54563/2019-8694
 • Aktualizováno: 1.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
15. Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2019 / 023473 / CNB / 001
 • Aktualizováno: 1.3.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 11 - 15 položek z celkového počtu 18.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk