Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
21. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 557716/20/51700/01000
 • Aktualizováno: 10.9.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
22. Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene urologického
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 36025/2020/LEG
 • Aktualizováno: 10.9.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
23. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSMT-32840/2020-2
 • Aktualizováno: 8.9.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
24. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-124191-3/LG-2020
 • Aktualizováno: 8.9.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
25. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-126000-4/LG-2020
 • Aktualizováno: 8.9.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk