Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
6. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2020/410/445
 • Aktualizováno: 21.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-1625/2020/32-7
 • Aktualizováno: 19.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
8. Návrh poslanců Terezy Hyťhové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 856)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 85600/20
 • Aktualizováno: 19.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk č. 855)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 85500/20
 • Aktualizováno: 19.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů do meziresortního připomínkového řízení
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 112219/20/41500/01000
 • Aktualizováno: 18.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 17.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk