Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
21. Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 1962/2019-MZE-11191
 • Aktualizováno: 23.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
22. Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (sněmovní tisk č. 952)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 95200/20
 • Aktualizováno: 23.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
23. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 948)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 94800/20
 • Aktualizováno: 23.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
24. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 947)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 94700/20
 • Aktualizováno: 23.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
25. Návrh vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a o osnově popisu úkonů orgánu veřejné moci
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV - 70643/LG-2020
 • Aktualizováno: 23.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk