Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2020/132326-521/1
 • Aktualizováno: 2.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh vyhlášky o údajích vedených v katalogu cloud computingu
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-87389/LG-2020
 • Aktualizováno: 2.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 917)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 91700/20
 • Aktualizováno: 2.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 918)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 91800/20
 • Aktualizováno: 2.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 908)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 90800/20
 • Aktualizováno: 1.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 19.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk