Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
6. Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 90700/20
 • Aktualizováno: 1.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2020/42603-510/3
 • Aktualizováno: 30.6.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-36/2020-OSZ-KOR/2
 • Aktualizováno: 30.6.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-36/2020-OSZ-KOR/1
 • Aktualizováno: 30.6.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku
 • Návrh vyhlášky
 • Národní sportovní agentura
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: NSA-0333/2020/01
 • Aktualizováno: 29.6.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 19.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk