Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
6. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/708
 • Aktualizováno: 7.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 54764/19/41100/01000
 • Aktualizováno: 6.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 33779/2019-31
 • Aktualizováno: 5.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 54482/19/71600/01000
 • Aktualizováno: 1.8.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020
 • Návrh vyhlášky
 • Český statistický úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: CSU-02900/2019-01
 • Aktualizováno: 30.7.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 12.
  3

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk