Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-497/2018-LO-SP/3
 • Aktualizováno: 11.12.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-24844/2018/32-10
 • Aktualizováno: 10.12.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
8. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka, Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 350)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 35000/18
 • Aktualizováno: 10.12.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 17161/18-SSHR
 • Aktualizováno: 10.12.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 62969/2018-MZE-12154
 • Aktualizováno: 7.12.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 18.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk