Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSMT-24771/2020-4
 • Aktualizováno: 7.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-20014/2020/1104-4
 • Aktualizováno: 7.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-112934-10/LG-2020
 • Aktualizováno: 7.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-112230-3/OBP-2020
 • Aktualizováno: 7.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 19680/2020-MZE-11191
 • Aktualizováno: 6.8.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk