Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: čj. 2017/085187/CNB/001
 • Aktualizováno: 22.6.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-15749/2017/32-10
 • Aktualizováno: 22.6.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2017 / 083923 / CNB / 001
 • Aktualizováno: 20.6.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověřování znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 10862/2017
 • Aktualizováno: 16.6.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 12328/2017
 • Aktualizováno: 9.6.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 8.
  2

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk