Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 19244/2020-UVCR
 • Aktualizováno: 2.6.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 187862/20/71300/01000
 • Aktualizováno: 30.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 877)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 87700/20
 • Aktualizováno: 29.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2020/064608/CNB/001
 • Aktualizováno: 29.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2020/064825/CNB/001
 • Aktualizováno: 28.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 16.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk