Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Český telekomunikační úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: ČTÚ-78 051/2017-606
 • Aktualizováno: 12.12.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 68990/2017-MZE-12152
 • Aktualizováno: 12.12.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 22)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2200/17
 • Aktualizováno: 11.12.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 24)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2400/17
 • Aktualizováno: 11.12.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 58258/2017
 • Aktualizováno: 8.12.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk