Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-28461/2019/3501-5
 • Aktualizováno: 9.4.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 12695/2020-MZE-11193
 • Aktualizováno: 9.4.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 24261/20/31100/01000
 • Aktualizováno: 3.4.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-2282/2020/7501-6
 • Aktualizováno: 2.4.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Jany Krutákové, Petra Pávka a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 797)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 79700/20
 • Aktualizováno: 2.4.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 19.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk