Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 581/2017-LO-SP/8
 • Aktualizováno: 20.6.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 468/2017-LO-SP
 • Aktualizováno: 20.6.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 21100/18
 • Aktualizováno: 19.6.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 210)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 21000/18
 • Aktualizováno: 18.6.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2018/074357/CNB/001
 • Aktualizováno: 18.6.2018
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 23.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk