Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 64380/2016-MZE-12152
 • Aktualizováno: 16.1.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-153766/LG-2016
 • Aktualizováno: 13.1.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 69382/16/41300/01000
 • Aktualizováno: 13.1.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 69365/16/41300/01000
 • Aktualizováno: 13.1.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti
 • Návrh vyhlášky
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: SÚJB/PrO/16134/2016
 • Aktualizováno: 12.1.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 13.
  3

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk