Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v připomínkovém řízení v eKLEP pro veřejnost. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

 
1. Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-6768/2020/1201-8
 • Aktualizováno: 10.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
2. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 930)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 93000/20
 • Aktualizováno: 9.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-16870/2020/35-3
 • Aktualizováno: 8.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh poslanců Věry Procházkové, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii (sněmovní tisk č. 924)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 92400/20
 • Aktualizováno: 7.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 31984-2020-31
 • Aktualizováno: 7.7.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 20.
  4

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk