Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 906/20
 • Čj. předkladatele: MPO 24261/20/31100/01000
 • Aktualizováno: 22.9.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
7. Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje
 • Návrh vyhlášky
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: ČÚZK-04979/2020-11
 • Aktualizováno: 22.9.2020
 • Stav: A - zapracovány změny
8. Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 12500/2020-2/LEG
 • Aktualizováno: 22.9.2020
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 822/20
 • Čj. předkladatele: MV-110968-11/OBP-2019
 • Aktualizováno: 22.9.2020
 • Stav: A - zapracovány změny
10. Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 986)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 1063/20
 • Čj. předkladatele: 98600/20
 • Aktualizováno: 22.9.2020
 • Stav: B - signováno
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk