Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2020/35680-521
 • Aktualizováno: 4.7.2020
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 10484/2020-MZE-11191
 • Aktualizováno: 3.7.2020
 • Stav: 9PK - projednáno PK
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: ÚOHS-L0034/2020
 • Aktualizováno: 3.7.2020
 • Stav: 6 - přijato ÚV ke zpracování
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Čj. OVA: 772/20
 • Čj. předkladatele: 2020/D20027669/10/ÚPV
 • Aktualizováno: 3.7.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
5. Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 22821/2020-MZE-11191
 • Aktualizováno: 3.7.2020
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk