Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2020/410/188
 • Aktualizováno: 26.2.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
7. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 113/20
 • Čj. předkladatele: MSP-43/2020-LO-SP
 • Aktualizováno: 26.2.2020
 • Stav: A - zapracovány změny
8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 747)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 160/20
 • Čj. předkladatele: 74700/20
 • Aktualizováno: 26.2.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka, Jiřího Valenty, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 750)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 161/20
 • Čj. předkladatele: 75000/20
 • Aktualizováno: 26.2.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
10. Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2020/016403/CNB/001
 • Aktualizováno: 26.2.2020
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk