Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-105/2020-LO-SP
 • Aktualizováno: 29.5.2020
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
7. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 16/2020-160-LEG
 • Aktualizováno: 29.5.2020
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
8. Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 13823/2020-MZE-11193
 • Aktualizováno: 28.5.2020
 • Stav: 7PK - zařazeno do evidence OVL
9. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 49326/2019/LEG
 • Aktualizováno: 28.5.2020
 • Stav: 7PK - zařazeno do evidence OVL
10. Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2020/064825/CNB/001
 • Aktualizováno: 28.5.2020
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk