Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 839/19
 • Čj. předkladatele: MV-4219/LG-2019
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 9 - projednáno
22. Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 857/19
 • Čj. předkladatele: MPO 38827/19/51200/01000
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 9 - projednáno
23. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 995/19
 • Čj. předkladatele: MV-137672/OBP-2019
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 9 - projednáno
24. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-21558/2019/32-12
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
25. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2019/100486/CNB/001
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk