Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 700/19
 • Čj. předkladatele: 28/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 21.10.2019
 • Stav: B - signováno
7. Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 40258/2019
 • Aktualizováno: 19.10.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S 11010/2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
9. Návrh zákona o správě voleb
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-113281-4/LG-2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-113306-4/LG-2019
 • Aktualizováno: 18.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk