Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 37793/2019
 • Aktualizováno: 5.12.2019
 • Stav: A - zapracovány změny
7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 839/19
 • Čj. předkladatele: MV-4219/LG-2019
 • Aktualizováno: 5.12.2019
 • Stav: B - signováno
8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1101/19
 • Čj. předkladatele: MPSV-2019/213825-522/4
 • Aktualizováno: 5.12.2019
 • Stav: 8 - zařazeno na jednání vlády
9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 1111/19
 • Čj. předkladatele: MZDR 24394/2019/LEG
 • Aktualizováno: 5.12.2019
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1108/19
 • Čj. předkladatele: MPO 46658/19/31800/01000
 • Aktualizováno: 5.12.2019
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk