Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
21. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 493/19
 • Čj. předkladatele: MPSV-2019/55919-522/3
 • Aktualizováno: 17.6.2019
 • Stav: 9 - projednáno
22. Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 41/19
 • Čj. předkladatele: MPSV-2018/55164-521
 • Aktualizováno: 17.6.2019
 • Stav: 9 - projednáno
23. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 469/19
 • Čj. předkladatele: MV-31531-4/LG-2019
 • Aktualizováno: 17.6.2019
 • Stav: 9 - projednáno
24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 495/19
 • Čj. předkladatele: MV-61529/LG-2019
 • Aktualizováno: 17.6.2019
 • Stav: 9 - projednáno
25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Český báňský úřad
 • Čj. OVA: 458/18
 • Čj. předkladatele: SBS 16265/2017
 • Aktualizováno: 17.6.2019
 • Stav: 9 - projednáno
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk