Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 1461/2019-MZE-11191
 • Aktualizováno: 18.6.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
7. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 5911/2019
 • Aktualizováno: 18.6.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
8. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-122372/LG-2018
 • Aktualizováno: 18.6.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
9. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-51320/LG-2018
 • Aktualizováno: 18.6.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
10. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSMT-12051/2018
 • Aktualizováno: 18.6.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk